Wskaźnik jakości usług – I kw 2015

Lp Wskaźnik Parametry Wartość
1. Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci Największa wartośc dla 50% abonentów 0 dni
2. Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci Największa wartośc dla 95% abonentów 2 dni
3. Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci Największa wartośc dla 99% abonentów 5 dni
4. Czas oczekiwania na połączenie z personelem Średni czas oczekiwania 2
5. Czas oczekiwania na połączenie z personelem Procent odebranych połączeń w ciagu 120 s 99 %
6. Czas oczekiwania na połączenie z personelem Procent odebranych połączeń w ciagu 20 s 99 %
7. Czas usunięcia uszkodzenia Wartośc największa dla 95% przypadków 21h
8. Czas usunięcia uszkodzenia Procent usuniętych uszkodzeń w deklarowanym czasie 100
9. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy dostępu do internetu 2,8
10. Wskaźnik reklamacji poprawności faktur Wyrażony w procentach odsetek liczby reklamowanych faktur 0,02%